Print

Patmos Briewe

Written by Prof Johan Malan.

Patmos_Briewe

Patmos Briewe is ‘n versameling aktuele boodskappe aan kerke én individuele gelowiges wat hulleself aan die begin van die derde millennium ná Christus bevind. Dit is ‘n herbevestiging van die tydlose waarhede in die Bybel. Die verlossing en heiligmaking wat die Here deur Jesus Christus aan ons bied, is dieselfde as wat dit tweeduisend jaar gelede was. Die beloftes hieroor is nog nét so geldig want die hemel en die aarde sal verbygaan, maar die woorde van die Here sal nooit onvervuld verbygaan nie (Luk. 21:33).

Hierdie fundamentele waarhede word uit die letterlik geïnspireerde Woord van God gekonstateer, en ook in die lig van die eietydse verskynsels van agnostisisme en geestelike verval verdedig. Die gemeentes van Christus wat hulleself met die onvervalste melk van die Woord voed (1 Pet. 2:2), moet hierdie waarhede verkondig omdat hulle geroepe is om ‘n pilaar en grondslag van die waarheid te wees (1 Tim. 3:15). Geestelike waarhede is nie aan regerings of universiteite toevertrou nie, omdat hulle sekulêre, humanistiese instellings is. Die ware kerk van Jesus Christus, wat Hy deur sy eie bloed verkry het (Hand. 20:28), is hiervoor verantwoordelik. Wanneer hierdie waarhede toenemend verloën word, soos nou, is dit in die eerste plek ‘n teken van verval in die kerk.

Die verantwoordelikheid berus by elke individu om die geestelike probleme van ons tyd te identifiseer en daarop te reageer, omdat kerke meestal traag is om ‘n indringende selfondersoek te doen en na vergete waarhede terug te keer.

‘n Wesenlike deel van die Woord van God is “die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn” (2 Pet. 1:19-21). Bybelse profesieë oor die toekomstige ontplooiing van God se raadsplan vir die mens werp lig op ons donker tydsomstandighede, asook die nabyheid van Christus se wederkoms. Dit is bedoel as ‘n roepstem aan die slapende maagde wat hulle visie en toekomsverwagting verloor het (Matt. 25:5-6). Die dwase, vormgodsdienstige “maagde” wat hulleself ook in die kerk bevind, sal met ‘n groot skok agterkom dat hulle nie geestelik gereed was om saam te gaan wanneer die hemelse Bruidegom op ‘n onverwagte uur sy bruid kom haal nie.

Dit is nóú die tyd om onsself geestelik te beoordeel omdat daar oneindig baie op die spel is: “Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef” (2 Kor. 13:5). Die kerkdispensasie is besig om na sy einde te spoed, en genadetyd gaan verby. Waar gaan jy die ewigheid deurbring?

Download PDF BOOK